Câu hỏi:

15/08/2019 18,152

Cho các chất: CaC2, CO2, HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, K2CO3. Số hợp chất hữu cơ trong các chất trên là bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Các hợp chất hữu cơ là HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5. dễ bay hơi, khó cháy.

6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:

Xem đáp án » 15/08/2019 114,090

Câu 2:

Hợp chất chứa một liên kết π trong phân tử thuộc loại hợp chất

Xem đáp án » 15/08/2019 52,948

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 15/08/2019 42,881

Câu 4:

Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

Xem đáp án » 15/08/2019 41,193

Câu 5:

Để biết rõ số lượng nguyên tử, thứ tự kết hợp và cách kết hợp của các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ người ta dùng công thức nào sau đây ?

Xem đáp án » 15/08/2019 32,103

Câu 6:

Kết luận nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án » 15/08/2019 29,015

Bình luận


Bình luận

Mã Thị Chuyên
08:51 - 18/12/2019

Sao có 4 HCHH lại chọn C ạ

Xem Gì Hôm Nay
18:50 - 11/02/2020

câu A đúng rồi á, đáp án C sai

trogiangvietjack
20:27 - 20/03/2020

Câu nào vậy