Câu hỏi:

15/08/2019 52,851

Hợp chất chứa một liên kết π trong phân tử thuộc loại hợp chất

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Hợp chất chứa một liên kết π trong phân tử thuộc loại hợp chất không no

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5. dễ bay hơi, khó cháy.

6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:

Xem đáp án » 15/08/2019 114,000

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 15/08/2019 42,836

Câu 3:

Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

Xem đáp án » 15/08/2019 40,957

Câu 4:

Để biết rõ số lượng nguyên tử, thứ tự kết hợp và cách kết hợp của các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ người ta dùng công thức nào sau đây ?

Xem đáp án » 15/08/2019 32,069

Câu 5:

Kết luận nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án » 15/08/2019 28,981

Câu 6:

Cho các chất: CaC2, CO2, HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, K2CO3. Số hợp chất hữu cơ trong các chất trên là bao nhiêu?

Xem đáp án » 15/08/2019 18,123

Bình luận


Bình luận