Câu hỏi:

16/08/2019 7,597

Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước):

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

H3PO4 là axit 3 nấc. Trong dung dịch nước, H3PO4 phân li theo từng nấc:

H3PO4 H+ + H2PO4- (nấc 1 chủ yếu)

H2PO4-  H+ + HPO42- (nấc 2 kém hơn)

HPO42-  H+ + PO43- (nấc 3 rất yếu)

=> Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 16/08/2019 173,174

Câu 2:

Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, CrCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là:

Xem đáp án » 16/08/2019 111,587

Câu 3:

Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm

Xem đáp án » 16/08/2019 77,011

Câu 4:

Cho dung dịch các chất: Ca(HCO3)2, NaOH, (NH4)2CO3, KHSO4, BaCl2. Số phản ứng xảy ra khi trộn dung dịch các chất với nhau từng đôi một là

Xem đáp án » 16/08/2019 45,298

Câu 5:

Có các dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên?

Xem đáp án » 16/08/2019 45,154

Câu 6:

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li yếu?

Xem đáp án » 16/08/2019 31,051

Câu 7:

Dãy gồm các chất đều là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 16/08/2019 22,571

Bình luận


Bình luận