Câu hỏi:

22/03/2020 90

Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:

Trả lời:

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Metyl propionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 22/03/2020 15,314

Câu 2:

Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần?

Xem đáp án » 22/03/2020 12,483

Câu 3:

Este X phản ứng với dd NaOH, đun nóng tạo ra ancol metylic và natri axetat. Công thức của X là

Xem đáp án » 22/03/2020 9,615

Câu 4:

Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH, dung dịch brom và dung dịch AgNO3/NH3?

Xem đáp án » 22/03/2020 5,844

Câu 5:

Ứng dụng nào sau đây không phải là của este?

Xem đáp án » 22/03/2020 4,468

Câu 6:

Khi xà phòng hóa vinyl acrylat bằng dung dịch NaOH thu được

Xem đáp án » 22/03/2020 3,600

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »