Câu hỏi:

22/03/2020 2,921

Chất nào sau đây không tạo este trong phản ứng với axit axetic

Trả lời:

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Metyl propionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 22/03/2020 16,736

Câu 2:

Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần?

Xem đáp án » 22/03/2020 13,498

Câu 3:

Este X phản ứng với dd NaOH, đun nóng tạo ra ancol metylic và natri axetat. Công thức của X là

Xem đáp án » 22/03/2020 10,351

Câu 4:

Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH, dung dịch brom và dung dịch AgNO3/NH3?

Xem đáp án » 22/03/2020 6,196

Câu 5:

Ứng dụng nào sau đây không phải là của este?

Xem đáp án » 22/03/2020 4,744

Câu 6:

Khi xà phòng hóa vinyl acrylat bằng dung dịch NaOH thu được

Xem đáp án » 22/03/2020 3,758

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »