Câu hỏi:

17/08/2019 48,714

Số đồng phân este có công thức phân tử C4H8O2

Trả lời:

Chọn đáp án C

+ Số đồng phân este có CTPT C4H8O2 gồm:

HCOOCH2CH2CH3. || HCOOCH(CH3)2.

CH3COOCH2CH3. || CH3CH2COOCH2.

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phòng thí nghiệm, isoamyl axetat (dầu chuối) đuợc điều chế từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic và ancol tuơng ứng. Nguyên liệu để điều chế isoamyl axetat là

Xem đáp án » 17/08/2019 14,513

Câu 2:

Este X được tạo thành từ axit axetic và ancol metylic có công thức phân tử là

Xem đáp án » 17/08/2019 8,461

Câu 3:

Isopropyl axetat có công thức là:

Xem đáp án » 17/08/2019 7,384

Câu 4:

Cho các chất sau: etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

Xem đáp án » 17/08/2019 5,683

Câu 5:

Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic và axit axetic được gọi là phản ứng

Xem đáp án » 17/08/2019 5,676

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »