Câu hỏi:

24/03/2020 599

Cho một polime sau (-NH-CH2-CO-NH-CH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CH2-CO-)n, Số loại phân tử monome tạo thành polime là:

Trả lời:

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại tơ không phải tơ nhân tạo là:

Xem đáp án » 24/03/2020 6,818

Câu 2:

Polime (-CH2-CHOH-)n là sản phẩm của phản ứng trùng hợp sau đó thủy phân trong môi trường kiềm của monome nào sau đây?

Xem đáp án » 24/03/2020 3,305

Câu 3:

Dựa vào nguồn gốc, tơ sợi được chia thành 2 loại, đó là

Xem đáp án » 24/03/2020 2,233

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 24/03/2020 1,693

Câu 5:

Cho biết polime sau: [-NH-(CH2)5-CO-]n được điều chế bằng phương pháp

Xem đáp án » 24/03/2020 1,557

Câu 6:

Các polime: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Dãy các polime tổng hợp là

Xem đáp án » 24/03/2020 917

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »