Câu hỏi:

24/03/2020 36,165

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp góc chiếu thứ ba vật thể có vị trí như thế nào đối với các mặt phẳng hình chiếu và người quan sát?

Câu hỏi trong đề:   Giải Công nghệ lớp 11 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể được đặt giữa người quan sát và mặt phẳng toạ độ là mặt phẳng hình chiếu mà vật thể được chiếu vuông góc lên đó.

- Trong phương pháp chiếu góc thứ ba, các mặt phẳng toạ độ được đặt giữa người quan sát và vật thể, vật thể được chiếu vuông góc lên các mật phẳng đó.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày nội dung phương pháp góc chiếu thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba

Xem đáp án » 24/03/2020 34,613

Câu 2:

Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1,2,3 (hình 2.5).

a) Đánh dấu (x) vào mẫu bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương ứng của hình chiếu với hướng chiếu và ghi tên gọi các hình chiếu.

b) Ghi số thứ tự hình chiếu vào ô của mẫu bảng 2.2 và 2.3 để chỉ rõ cách bố trí các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11

Xem đáp án » 24/03/2020 6,487

Câu 3:

So sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ của phương pháp hình chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Xem đáp án » 24/03/2020 1,633

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »