Câu hỏi:

24/03/2020 6,490

Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1,2,3 (hình 2.5).

a) Đánh dấu (x) vào mẫu bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương ứng của hình chiếu với hướng chiếu và ghi tên gọi các hình chiếu.

b) Ghi số thứ tự hình chiếu vào ô của mẫu bảng 2.2 và 2.3 để chỉ rõ cách bố trí các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11

Câu hỏi trong đề:   Giải Công nghệ lớp 11 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp góc chiếu thứ ba vật thể có vị trí như thế nào đối với các mặt phẳng hình chiếu và người quan sát?

Xem đáp án » 24/03/2020 36,165

Câu 2:

Trình bày nội dung phương pháp góc chiếu thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba

Xem đáp án » 24/03/2020 34,613

Câu 3:

So sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ của phương pháp hình chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Xem đáp án » 24/03/2020 1,633

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »