Câu hỏi:

18/08/2019 6,658

Cho các polime: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Dãy gồm tất cả các polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là

Trả lời:

Đáp án C

Đáp án: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ.    

- Polime cấu trúc mạch nhánh: amilopectin.

- Polime cấu trúc mạnh không gian: cao su lưu hóa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các loại tơ: tơ axetat, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nilon-6,6. Số tơ thuộc loại tơ tổng hợp là:

Xem đáp án » 18/08/2019 42,491

Câu 2:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

Xem đáp án » 18/08/2019 37,396

Câu 3:

Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

Xem đáp án » 18/08/2019 13,352

Câu 4:

Polime nào dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm

Xem đáp án » 18/08/2019 9,856

Câu 5:

Chất  có thể trùng hợp tạo ra polime là

Xem đáp án » 18/08/2019 6,071

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »