320 câu Lý thuyết Polime và vật liệu polime có giải chi tiết (P1)

  • 22859 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

A. Sai, Các polime tổng hợp có thể được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng hoặc trùng hợp. Lấy ví dụ: trùng hợp vinyl clorua.

B. Sai, Poli(vinyl axetat) (PVA) tác dụng với dung dịch NaOH hay cao su thiên nhiên tác dụng với HCl:

C. Đúng, Protein là một loại polime thiên nhiên có trong tơ tằm, lông cừu, len.

D.Sai, Trong cấu trúc của cao su buna – S không có chứa lưu huỳnh.


Câu 3:

Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

Xem đáp án

Đáp án B

nHOOC-[CH2]4-COOH + nH2N-[CH2]6-NH2 to,p,xtNH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-COn + 2nH2O

    axit ađipic     hexametylenđiamin                  tơ nilon-6,6


Câu 4:

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là 

Xem đáp án

Đáp án D

Công thức của cao su buna-S là

 

Các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là CH2=CH-CH=CH2 và C6H5-CH=CH2


Câu 5:

Sản phẩm thu được khi cho caprolactam tác dụng với NaOH là

Xem đáp án

Đáp án A


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Linh Ryes

3 năm trước

Nguyễn Thu

3 năm trước

Tiến Trịnh

Bình luận


Bình luận

Linh Ryes
11:51 - 14/05/2020

Đáp án câu 7 sai

Linh Ryes
11:53 - 14/05/2020

Câu 9 sai ạ?

Linh Ryes
11:57 - 14/05/2020

Câu 25 đá sai

Hiệp
11:07 - 07/06/2020

sao lại sai v

Linh Ryes
13:16 - 11/06/2020

tơ visco nha

nam
09:44 - 17/05/2020

câu 2 cx vậy nà
sai

Hồ Nhã
09:27 - 14/01/2021

câu 2 có thêm tơ tằm nữa

Hiệp
10:56 - 07/06/2020

đáp án câu 4 sai ạ

Hồ Nhã
09:27 - 14/01/2021

câu 4 đúng