320 câu Lý thuyết Polime và vật liệu polime có giải chi tiết (P4)

  • 13170 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Trong các polime có cùng số mắt xích sau đây, polime nào có khối lượng phân tử lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án D.

Poli (vinyl axetat) = (CH3COOC2H3)n = 86n.

Thủy tinh hữu cơ = (C3H5COOCH3)n = 100n.

Polistiren = (C6H5-C2H3)n = 104n.

Tơ capron = (-HN[CH2]5CO-)n = 113n.


Câu 5:

Nilon-6 là tên gọi của poliamit mà

Xem đáp án

Đáp án B.

Tơ nilon-6 là [-HN(CH2)5CO-]n.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Linh Ryes

11 tháng trước

Nguyễn Thu

10 tháng trước

Tiến Trịnh

Bình luận


Bình luận