320 câu Lý thuyết Polime và vật liệu polime có giải chi tiết (P9)

  • 13048 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các polime sau: polietilen; poli(vinyl clorua); nilon -6,6; tơ nitron; cao su buna-S; poli (phenol-fomanđehit); tơ visco; poli (metyl metacrylat). Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Để có phản ứng trùng hợp thì monome có liên kết đôi hoặc vòng kém bền.

Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp gồm:

+ Polietilen, poli(vinyl clorua), tơ nitron, cao su buna–S và poli(metyl metacrylat).

Chọn B


Câu 3:

Tên gọi của polime có công thức –(–CH2–CH2–)n– là

Xem đáp án

Đáp án C

Tên của các polime thường được lấy theo nên của monome tạo ra polime đó.

Vì monome cần dùng là etilen polime có tên gọi là polietilen


Câu 5:

Sợi visco thuộc loại

Xem đáp án

Đáp án B

Tơ visco là 1 tơ bán tổng hợp


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Linh Ryes

10 tháng trước

Nguyễn Thu

10 tháng trước

Tiến Trịnh

Bình luận


Bình luận