320 câu Lý thuyết Polime và vật liệu polime có giải chi tiết (P11)

  • 13960 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Loại tơ nào sau đây đốt cháy chỉ thu được CO2 và H2O?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Linh Ryes

1 năm trước

Nguyễn Thu

1 năm trước

Tiến Trịnh

Bình luận


Bình luận