320 câu Lý thuyết Polime và vật liệu polime có giải chi tiết (P8)

  • 13047 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trùng hợp chất nào sau đây thu được poli (vinyl clorua)?

Xem đáp án

Chọn đáp án ATên của các polime thường được lấy theo nên của monome tạo ra polime đó.

Monome cần dùng là vinyl clorua Chọn A


Câu 3:

Cho các polime sau: sợi bông (1), tơ tằm (2), sợi đay (3), tơ enang (4), tơ visco (5), tơ axetat (6), nilon-6,6 (7). Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.Tơ có nguồn gốc từ xenlulozo là sợi bông, sợi đay, tơ visco, tơ axetat


Câu 4:

Polime có công thức -(-CH2-CH(CH3)-)n- được điều chế bằng cách trùng hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

[-CH2-CH(CH3)-]n được điều chế bằng cách trùng hợp CH2=CH-CH3 (propilen) chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Linh Ryes

10 tháng trước

Nguyễn Thu

10 tháng trước

Tiến Trịnh

Bình luận


Bình luận