320 câu Lý thuyết Polime và vật liệu polime có giải chi tiết (P7)

  • 13953 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Hai chất nào sau đây đều tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime ?

Xem đáp án

Đáp án A

Để có phản ứng tránng gương thì monomer phải có liên kết đôi C=Choặc vòng kém bền.

Nhận thấy Vinyl clorua có liên kết C=C và caprolactam có vòng kém bền.


Câu 3:

Cho các polime: poli (vinyl clorua), cao su buna, cao su lưu hóa, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, nilon-6; có bao nhiêu polime mạch không phân nhánh?

Xem đáp án

Đáp án D

Ÿ Mạng không gian: Nhựa rezit (nhựa bakelit), cao su lưu hóa.

Ÿ Mạch nhánh : amylopectin, glycogen 

Ÿ Mạch thẳng: còn lại.

 Các polime mạch không phân nhánh là: poli (vinyl clorua), cao su buna, amilozơ, xenlulozơ, nilon-6 .


Câu 4:

Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo?

Xem đáp án

Đáp án B

A. Dùng làm cao su tổng hợp.

B. Dùng làm thủy tinh hữu cơ (hay chất dẻo).

C. Dùng làm tơ tổng hợp (len).

D. Dùng làm tơ thiên nhiên (bông).


Câu 5:

Trong các ứng dụng sau của các loại polime, ứng dụng nào không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

C sai vì nhựa PP, PE được dùng làm túi nilon .chọn C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Linh Ryes

1 năm trước

Nguyễn Thu

1 năm trước

Tiến Trịnh

Bình luận


Bình luận