Câu hỏi:

20/08/2019 4,193

Cho các polime: poli (vinyl clorua), cao su buna, cao su lưu hóa, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, nilon-6; có bao nhiêu polime mạch không phân nhánh?

Trả lời:

Đáp án D

Ÿ Mạng không gian: Nhựa rezit (nhựa bakelit), cao su lưu hóa.

Ÿ Mạch nhánh : amylopectin, glycogen 

Ÿ Mạch thẳng: còn lại.

 Các polime mạch không phân nhánh là: poli (vinyl clorua), cao su buna, amilozơ, xenlulozơ, nilon-6 .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là

Xem đáp án » 20/08/2019 63,114

Câu 2:

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

Xem đáp án » 20/08/2019 32,686

Câu 3:

Poliacrilonitrin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là

Xem đáp án » 20/08/2019 31,102

Câu 4:

Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ tổng hợp?

Xem đáp án » 20/08/2019 7,496

Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại poliamit?

Xem đáp án » 20/08/2019 6,474

Câu 6:

Cho các phát biểu sau:

(1) Poli (metyl metacrylat) là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt.

(2) Cao su tổng hợp là loại vật liệu polime tương tự cao su thiên nhiên.

(3) Người ta sản xuất xà phòng bằng cách đun hỗn hợp chất béo và kiềm trong thùng kín ở t0 cao.

(4) Các amin đều độc.

(5) Dầu mỡ sau khi rán, không được dùng để tái chế thành nhiên liệu. Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 20/08/2019 4,736

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »