320 câu Lý thuyết Polime và vật liệu polime có giải chi tiết (P6)

  • 13050 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

Xem đáp án

Đáp án A

Tơ nhân tạo hay tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime thiên nhiên 

nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học (VD: tơ visco, tơ xenlulozơ triaxetat).

|| chọn A. (B và C là tơ tổng hợp, D là tơ thiên nhiên).


Câu 5:

Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng với hiđro?

Xem đáp án

Đáp án B

Chọn B vì cao su buna là (-CH2-CH=CH-CH2-)n còn chứa πC=C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Linh Ryes

10 tháng trước

Nguyễn Thu

10 tháng trước

Tiến Trịnh

Bình luận


Bình luận