320 câu Lý thuyết Polime và vật liệu polime có giải chi tiết (P5)

  • 13049 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các polime sau: (1) poli ( metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon – 7; poli ( etylen- terephtalat); (5) nilon- 6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

Xem đáp án

Đáp án C

các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là: (3) nilon – 7, (4) poli (etylen- terephtalta), (5) nilon – 6,6


Câu 2:

Tên gọi của polime có công thức  (-CH2-CH2-)n

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Mô tả ứng dụng của polime nào dưới đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Linh Ryes

10 tháng trước

Nguyễn Thu

10 tháng trước

Tiến Trịnh

Bình luận


Bình luận