Câu hỏi:

24/03/2020 174

Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là

Trả lời:

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thanh sắt nguyên chất và sợi dây thép thường cho vào dung dịch giấm ăn. Thanh sắt và sợi dây thép sẽ bị ăn mòn theo kiểu:

Xem đáp án » 24/03/2020 3,056

Câu 2:

Trường hợp nào dưới đây, kim loại không bị ăn mòn điện hoá ?

Xem đáp án » 24/03/2020 1,415

Câu 3:

Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hoá ?

Xem đáp án » 24/03/2020 973

Câu 4:

Tiến hành bốn thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Zn vào dung dịch FeCl3 (dư);

- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4;

- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;

- Thí nghiệm 4: Cho thanh Zn tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.

Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là:

Xem đáp án » 24/03/2020 901

Câu 5:

Cho lá Al vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì:

Xem đáp án » 24/03/2020 634

Câu 6:

Quá trình xảy ra trong pin điện hoá Fe – Cu và quá trình xảy ra khi nhúng thanh hợp kim Fe – Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm chung là:

Xem đáp án » 24/03/2020 531

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »