Câu hỏi:

25/03/2020 78

Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thủy luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

Trả lời:

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là

Xem đáp án » 25/03/2020 2,873

Câu 2:

Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch CuCl2

Xem đáp án » 25/03/2020 1,881

Câu 3:

Để phân biệt hai chất rắn mất nhãn Fe3O4 và Fe2O3, ta có thể dùng hóa chất nào dưới đây

Xem đáp án » 25/03/2020 1,752

Câu 4:

Trong phòng thí nghiệm để bảo quản dung dịch Fe2+ tránh bị oxi hóa thành Fe3+, người ta thường?

Xem đáp án » 25/03/2020 1,564

Câu 5:

Nhận xét nào sau đây sai?

Xem đáp án » 25/03/2020 1,181

Câu 6:

Kim loại nào sau đây không khử được ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 thành Cu?

Xem đáp án » 25/03/2020 561

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »