Câu hỏi:

19/08/2019 4,573

Thí nghiệm nào sau đây khi kết thúc không có kết tủa

Trả lời:

Đáp án D

A sai vì: AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3trắng + 3NaCl

B sai vì:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + NH4HCO3 → NH3↑ + BaCO3↓ + 2H2O

C sai vì: 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

D đúng vì:

HCl + NaAlO2 + H20 → NaCl + Al(OH)3trắng

3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các dung dịch nào sau đây đều có tác dụng với Al2O3?

Xem đáp án » 19/08/2019 19,335

Câu 2:

Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?

Xem đáp án » 19/08/2019 9,071

Câu 3:

Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

Xem đáp án » 19/08/2019 8,628

Câu 4:

Chất nào dưới đây không tác dụng với dung dịch AlCl3?

Xem đáp án » 19/08/2019 7,555

Câu 5:

Dãy các kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy muối clorua của nó?

Xem đáp án » 19/08/2019 4,576

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »