Câu hỏi:

26/03/2020 772

Cho các cặp chất sau:

(1) NaAlO2 và HCl;                           (2) NaOH và NaHCO3;             (3) BaCl2 và NaHCO3;

(4) (NH2)2CO và Ca(OH)2;                 (5) Ba(A1O2)2 và Na2SO4;                  (6) PbS và HCl

(7) Ba(HCO3)2 và NaOH.           (8) CH3COONH4 và HCl           (9) KHSO4 và NaHCO3

(10) CuO + Cto

Số cặp trong đó có phản ứng xảy ra (điều kiện phù hợp) là:

Trả lời:

Đáp án C

Các cặp chất xảy ra phản ứng: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 - 10

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phát biểu sau:

(1) NaCl rắn khan và NaOH rắn khan đều không dẫn điện

(2) Cân bằng điện li được xem là cân bằng động

 (3) Quá trình phân li các chất trong nước gọi là sự điện li

(4) Nước cất là dung dịch dẫn điện

(5) Dung dịch saccarozơ không dẫn điện được

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 26/03/2020 3,167

Câu 2:

Cho dãy các chất: CH2=CHCOOH; CH3COOH; CH2CH-CH2-OH; CH3COOCH=CH2; HCOOCH3. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là

Xem đáp án » 26/03/2020 1,762

Câu 3:

Cho các phát biểu sau:

(1) Phản ứng phân hủy bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố

(2) Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố luôn thay đổi

(3) Quá trình oxi hóa còn được gọi là sự khử và ngược lại, quá trình khử còn được gọi là sự oxi hóa

(4) Các phản ứng trong pin, ác quy,…, đều là quá trình oxi hóa - khử

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 26/03/2020 1,628

Câu 4:

Có 5 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3, Cr2(SO4)3. Nếu thêm dung dịch NaOH dư rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số kết tủa thu được là

Xem đáp án » 26/03/2020 1,584

Câu 5:

Nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 26/03/2020 1,240

Câu 6:

Tiến hành các thí nghiệm sau

(1). Sục khí NH3 vào bột CuO đun nóng       (2). Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2.

(3). Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF.                               (4). Cho đạm ure vào dung dịch nước vôi trong

(5). Cho kim loại Mg vào dung dịch FeO3 (dư).                               (6). Nung muối Ag2S ngoài không khí.

(7). Đun nóng dung dịch bão hòa chứa NH4Cl và NaNO3.

(8). Cho khí NH3 phản ứng với khí Cl2.

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được đơn chất là

Xem đáp án » 26/03/2020 1,118

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »