Câu hỏi:

26/03/2020 783

Trong số các hợp chất: FeO, Fe3O4, FeS, FeS2, FeSO4, Fe2(SO4)3. Chất có tỉ lệ khối lượng Fe lớn nhất và nhỏ nhất là

Trả lời:

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây?

Xem đáp án » 26/03/2020 23,957

Câu 2:

Cho hỗn hợp bột Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng, phản ứng kết thúc thấy có bột Fe còn dư. Dung dịch thu được sau phản ứng có chứa

Xem đáp án » 26/03/2020 9,254

Câu 3:

Khi hòa tan hỗn hợp hai kim loại Cu và Fe vào dung dịch HNO3 loãng thì thu được khí màu nâu đỏ và dung dịch A. Sau phản ứng thấy vẫn còn dư kim loại Cu. Vậy trong dung dịch A có các loại ion dương A là:

Xem đáp án » 26/03/2020 8,155

Câu 4:

Phản ứng nào sau đây FeCl3 không thể hiện tính oxi hóa?

Xem đáp án » 26/03/2020 7,834

Câu 5:

Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối Fe2+ người ta thường

Xem đáp án » 26/03/2020 7,214

Câu 6:

Cho các chất: Fe, Cu, KCl, KI, H2S. Dung dịch muối sắt (III) oxi hóa được các chất nào?

Xem đáp án » 26/03/2020 7,201

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »