Câu hỏi:

26/03/2020 334

Cho các phát biểu sau:

(1) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước.

(2) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.

(3) Dầu thực vật và dầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit.

(4) Các chất béo đều tan trong dung dịch kiềm đun nóng.

(5) Tripeptit glyxylglyxylalanin có 3 gốc a-amino axit và 2 liên kết peptit.

(6) Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

Số phát biểu đúng là

Trả lời:

Đáp án B

Các trường hợp thỏa mãn: 2 - 4 - 5 - 6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có các phát biểu sau:

1. HgCl2 là muối khi tan trong nước có thể phân li hoàn toàn ra ion

2. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ

3. Hg(CN)2 là chất điện li yếu

4. Nước là chất điện li mạnh do đó dẫn điện rất tốt

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 26/03/2020 3,315

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

1. BaSO4, Fe(OH)2 là những chất điện li yếu

2. AgCl, CaCO3 là những chất không dẫn điện do chúng điện li yếu

3. CaCl2 nóng chảy không dẫn điện được

4. CH3COOH là axit một nấc, H3PO4 là axit ba nấc

5. NaHCO3, NaH2PO4, NaHSO4 là các muối axit

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 26/03/2020 3,270

Câu 3:

Cho các phát biểu sau:

(1) Than cốc được dùng để chế tạo thuốc nổ đen, thuốc pháo

(2) Than gỗ được dùng làm chất khử trong luyện kim

(3) Thủy tinh lỏng là dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3

(4) Trong tự nhiên, Silic có tồn tại ở dạng đơn chất.

(5) Silic được dùng để chế tạo tế bào quang điện

(6) Silic có trong các khoáng vật như thạch anh, cát....

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 26/03/2020 2,406

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(1) Ankan là những hidrocacbon no, mạch hở có công thức phân tử chung là CnH2n+2.

(2) Ancol bậc 1 phản ứng với CuO thu được xeton.

(3) Phenol được sử dụng để làm thuốc nổ.

(4) Phenol tan vô hạn trong nước ở 66°C.

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 26/03/2020 2,376

Câu 5:

Cho các phản ứng hoá học sau

(1) Al2O3 + dung dịch NaOH                            (2) Al4C3 + H2

(3) dung dịch NaAlO2 + CO2                    (4) dung dịch AlCl3 + dung dịch Na2CO3 

(5) dung dịch AlCl3 + dung dịch NH3                (6) Al + dung dịch NaOH 

Số phản ứng có sự tạo thành Al(OH)3

Xem đáp án » 26/03/2020 2,330

Câu 6:

Cho các phát biểu sau:

1. Dung dịch NaHSO4 làm phenolphtalein hóa hồng

2. Dịch dạ dày trong cơ thể người có môi trường axit

3. Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các cation

4. Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li

5. CH3COONa, HCl và NaOH là những chất điện li mạnh

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 26/03/2020 2,001

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »