Câu hỏi:

26/03/2020 1,769

Cho các phát biểu sau:

(1) Trong phòng thí nghiệm, các anken được điều chế từ các ankan tương ứng

(2) Chỉ có anken mới có CT chung CnH2n

(3) Tất cả các anken đều có thể cộng H2 thành ankan

(4) Ở điều kiện thường, hầu hết các ankan đều là chất khí

(5) Tất cả các ankan đều nhẹ hơn nước

Số phát biểu đúng là

Trả lời:

Đáp án C

Các trường hợp thỏa mãn 3-5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có các phát biểu sau:

(1)   Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng.

(2)   Các muối nitrat đều bị phân hủy bởi nhiệt.

(3)   Hốn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dich HCL dư.

(4)   Hỗn hợp Cu và Ag (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch FeCl3 dư.

(5)   Ở điều kiện thường, các oxit axit như CO2, SO2, P2O5 đều là chất khí.

Nước cứng làm mất tác dụng của xà phòng.

Xem đáp án » 26/03/2020 1,808

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

1. Trong công nghiệp, người ta điều chế ankan từ dầu mỏ

2. Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là phản ứng tách

3. C6H14 có 6 đồng phân cấu tạo

4. Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là etan

5. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 27/03/2020 1,359

Câu 3:

Có các phát biểu sau:

(1) Trong phòng thí nghiệm, metan được điều chế từ natri axetat

(2) C5H12 có 3 đồng phân cấu tạo

(3) Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa 5 dẫn xuất monoclo

(4) Nung muối natri malonat với vôi tôi xút có thể thu được CH4

(5) Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là etan

(6) Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn

Số phát biểu chính xác là:

Xem đáp án » 26/03/2020 1,350

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(1) Benzen có thể tác dụng với brom ở điều kiện thích hợp

(2) Benzen không làm mất màu dung dịch kali pemanganat ở điều kiện thường

(3) Các ankylbenzen không làm mất màu dung dịch kali pemanganat ở điều kiện thường

(4) Các ankylbenzen không làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường nhưng làm mất màu dung dịch brom khi đun nóng

(5) Stiren là chất rắn không màu, không tan trong nước

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 27/03/2020 1,062

Câu 5:

Các nhận định sau:

(1) Mỗi phân tử hiđrocacbon nói chung được coi như tạo nên bởi một nguyên tử hiđro và một nhóm nguyên tử gọi là gốc hiđrocacbon

(2) Ankan có đồng phân mạch cacbon

(3) Công thức tổng quát của hiđrocacbon là CnH2n+2

(4) Có 2 ankan là chất khí ở điều kiện bình thường khi phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mon 1:1) tạo ra 2 dẫn xuất monoclo

(5) Đốt cháy một hợp chất hữ cơ thu được số mol H2O>CO2 thì hợp chất đó là hiđrocacbon no

(6) Nung HCOONa trong vôi tôi xút ở nhiệt độ cao có thể thu được CH4

Số phát biểu chính xác là

Xem đáp án » 27/03/2020 1,026

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »