Câu hỏi:

27/03/2020 320

Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

2. Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, 0.                               

3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.                         

4 liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5. dễ bay hơi, khó cháy,

6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho chất axetilen và benzen , hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau :

Xem đáp án » 27/03/2020 2,914

Câu 2:

Ancol no mạch hở có công thức tổng quát chính xác nhất là

Xem đáp án » 27/03/2020 2,166

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai ?

Xem đáp án » 27/03/2020 871

Câu 4:

Cho dãy chuyển hoá sau: CH4ABC Cao su buna. Công thức phân tử của B là

Xem đáp án » 27/03/2020 831

Câu 5:

Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ?

Xem đáp án » 27/03/2020 652

Câu 6:

Hợp chất hữu cơ nào sau đây không có đồng phân cis-trans ?

Xem đáp án » 27/03/2020 516

Câu 7:

Caroten (licopen) là sắc tố màu đỏ của cà rốt và cà chua chín, công thức phân tử của caroten là

Xem đáp án » 27/03/2020 514

Bình luận


Bình luận