ôn tập đại cương về hóa học hữu cơ có đáp án

  • 1749 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận