Câu hỏi:

27/03/2020 313

Hiên tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CHz-) được gọi là hiện tượng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho chất axetilen và benzen , hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau :

Xem đáp án » 27/03/2020 2,913

Câu 2:

Ancol no mạch hở có công thức tổng quát chính xác nhất là

Xem đáp án » 27/03/2020 2,149

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai ?

Xem đáp án » 27/03/2020 863

Câu 4:

Cho dãy chuyển hoá sau: CH4ABC Cao su buna. Công thức phân tử của B là

Xem đáp án » 27/03/2020 830

Câu 5:

Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ?

Xem đáp án » 27/03/2020 650

Câu 6:

Hợp chất hữu cơ nào sau đây không có đồng phân cis-trans ?

Xem đáp án » 27/03/2020 514

Câu 7:

Caroten (licopen) là sắc tố màu đỏ của cà rốt và cà chua chín, công thức phân tử của caroten là

Xem đáp án » 27/03/2020 513

Bình luận


Bình luận