Câu hỏi:

27/03/2020 399

Hiên tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CHz-) được gọi là hiện tượng

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho chất axetilen và benzen , hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau :

Xem đáp án » 27/03/2020 3,283

Câu 2:

Ancol no mạch hở có công thức tổng quát chính xác nhất là

Xem đáp án » 27/03/2020 2,886

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai ?

Xem đáp án » 27/03/2020 1,055

Câu 4:

Cho dãy chuyển hoá sau: CH4ABC Cao su buna. Công thức phân tử của B là

Xem đáp án » 27/03/2020 961

Câu 5:

Cho hỗn hợp các ankan sau: pentan (sôi ở 36°C), heptan (sôi ở 98°C), octan (sôi ở 126°C), nonan (sôi ở 151°C). Có thể tách riêng các chất đó bằng cách nào sau đây ?

Xem đáp án » 27/03/2020 895

Câu 6:

Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ?

Xem đáp án » 27/03/2020 816

Câu 7:

Caroten (licopen) là sắc tố màu đỏ của cà rốt và cà chua chín, công thức phân tử của caroten là

Xem đáp án » 27/03/2020 655

Bình luận


Bình luận