Câu hỏi:

20/08/2019 2,423

Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là axetilen. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ, etilen trở thành nguyên liệu rẻ tiền và tiện lợi hơn so với axetilen. Công thức phân tử của etilen là

Trả lời:

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy các chất làm nhạt (mất) màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án » 20/08/2019 5,739

Câu 2:

Cho các phản ứng sau:

(a) CH3-CH3 xt,to CH2=CH2 + H2.

(b) CH4 + Cl2 as CH3Cl + HCl.

(c) CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3  AgC ≡ CAg + 2NH4NO3.

(d) CaC2 + 2H2O   C2H2 + Ca(OH)2.

(e) 2CH2=CH2 + O2 xt,to 2CH3CHO.

Số phản ứng oxi hóa - khử là

Xem đáp án » 20/08/2019 3,667

Câu 3:

Tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo CH2=C(CH3)CH=CH

Xem đáp án » 20/08/2019 2,402

Câu 4:

Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy xuất hiện

Xem đáp án » 20/08/2019 1,654

Câu 5:

Chất X có công thức CH3CH(CH3)CH=CH2. Tên thay thế của X là

Xem đáp án » 20/08/2019 1,622

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85