225 câu Lý thuyết Hidrocacbon có lời giải chi tiết (P5)

  • 7318 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Có bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H10 phản ứng với Ag2O/NH3 cho kết tủa?

Xem đáp án

CTPT C6H10 có độ bất bão hòa: k = 6x2+2-12 = 2

Các đồng phân thỏa mãn điều kiện phản ứng với Ag2O/NH3 cho kết tủa phải là ank-1-in.

HC≡C–CH2–CH2–CH2–CH3 (1); HC≡C–CH(CH3)–CH2–CH3 (2);

HC≡C–CH2–CH(CH3)–CH3 (3); HC≡C–C(CH3)(CH3)–CH3 (4)

Có 4 chất thỏa mãn yêu cầu đề bài Chọn D

 


Câu 2:

Cho các phản ứng sau:

(a) CH3-CH3 xt,to CH2=CH2 + H2.

(b) CH4 + Cl2 as CH3Cl + HCl.

(c) CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3  AgC ≡ CAg + 2NH4NO3.

(d) CaC2 + 2H2O   C2H2 + Ca(OH)2.

(e) 2CH2=CH2 + O2 xt,to 2CH3CHO.

Số phản ứng oxi hóa - khử là

Xem đáp án

Nhận thấy phản ứng (a) (b) (e) có đơn chất Phản ứng (a) (b) và (e) là phản ứng oxi hóa – khử.

Phản ứng (c) và (d) tuy không có đơn chất nhưng xét số oxi hóa của các nguyên tử thì không có sự thay đổi

Phản ứng (c) và (d) không phải là phản ứng oxi hóa – khử Chọn A


Câu 3:

Chất X có công thức CH3CH(CH3)CH=CH2. Tên thay thế của X là

Xem đáp án

Trong CTCT có chứa 1 liên kết đôi Anken đuôi “en” loại A và C.

+ Đánh số cacbon trên mạch chính gần với liên kết đôi nhất.

Nhánh metyl ở cacbon số 3 Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Hải Yến

Bình luận


Bình luận