225 câu Lý thuyết Hidrocacbon có lời giải chi tiết (P8)

  • 6946 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Phản ứng nào sau đây không dùng để điều chế benzen?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Hải Yến

Bình luận


Bình luận