225 câu Lý thuyết Hidrocacbon có lời giải chi tiết (P7)

  • 6948 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Sản phẩm chính thu được khi cho 3-clobut-1-en tác dụng với HBr có tên thay thế là

Xem đáp án

Đáp án A

CH2=CH−CHCl−CH3 + HBr → CH3−CHBr−CHCl−CH3


Câu 3:

Tên thay thế của CH3−CH(CH3)−CH2−CHO là

Xem đáp án

Đáp án B

3 – metylbutanal


Câu 4:

Công thức cấu tạo thu gọn của hợp chất 3 – metylbut – 1 – in là

Xem đáp án

Đáp án C

(CH3)2CH−C≡CH


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Hải Yến

Bình luận


Bình luận