225 câu Lý thuyết Hidrocacbon có lời giải chi tiết (P9)

  • 6950 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số đồng phân cấu tạo anken ứng với công thức phân tử C4H8

Xem đáp án

Đáp ánD

Các đồng phân cấu tạo là: CH2 = CHCH2CH3, CH3CH = CHCH3, CH2 = C(CH3)2


Câu 3:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Công thức chung của anken là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Chất nào sau đây không có phản ứng cộng H2 (Ni, to)?

Xem đáp án

Đáp án A

Chọn A vì không có π hay vòng để cộng H2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Hải Yến

Bình luận


Bình luận