225 câu Lý thuyết Hidrocacbon có lời giải chi tiết (P4)

  • 6944 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Hải Yến

Bình luận


Bình luận