Câu hỏi:

29/03/2020 101

Có bao nhiêu đồng phân là este, có chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C9H8O2 ?

Trả lời:

Chọn A

8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Axit cacboxylic nào dưới đây là axit đơn chức

Xem đáp án » 29/03/2020 5,779

Câu 2:

Trong các polime sau có bao nhiêu chất là thành phần chính của chất dẻo : thuỷ tinh hữu cơ, nilon-6,6, cao su Buna, PVC, tơ capron, nhựa phenolfomanđehit, PE ?

Xem đáp án » 29/03/2020 5,526

Câu 3:

Hãy cho biết hiện tượng nào sau đây được mô tả không đúng ?

Xem đáp án » 29/03/2020 3,641

Câu 4:

Thủy phân axit béo X, thu được glixerolba axit béo là axit stearic, axit panmitic và axit oleic. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được V lít (đktc) CO2 và m gam nước. Biểu thức liên hệ giữa a, V và m là

Xem đáp án » 29/03/2020 3,035

Câu 5:

Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được 1,96 gam một muối và 1,02 gam hỗn hợp 2 anđehit no, đng đng kế tiếp. Cho lượng 2 anđehit này tác dụng hết với AgNO3/NH3, thu được 4,32 gam Ag. Công thức 2 este trong X là :

Xem đáp án » 29/03/2020 1,795

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 29/03/2020 1,480

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »