Câu hỏi:

20/08/2019 277

Đổ dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CuSO4, NaOH, NaHSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HNO3, MgCl2, HCl, Ca(NO3)2. Số trường hợp tạo thành kết tủa là:

Trả lời:

Chọn đáp án B

Trường hợp có kết tủa là:

CuSO4, NaOH, NaHSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng sau: Al + NaOH + H2O NaAlO2 +  3/2H2. Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 20/08/2019 16,191

Câu 2:

Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

Xem đáp án » 20/08/2019 15,807

Câu 3:

Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là

Xem đáp án » 20/08/2019 11,285

Câu 4:

Dung dịch Ba(OH)2 0,005M có pH bằng

Xem đáp án » 20/08/2019 6,310

Câu 5:

Chất có tính lưỡng tính là

Xem đáp án » 20/08/2019 5,894

Câu 6:

Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là

Xem đáp án » 20/08/2019 5,793

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »