Câu hỏi:

20/08/2019 6,167

Chất có tính lưỡng tính là

Trả lời:

Chọn đáp án B

Vì NaHCO3 có thể tác dụng với axit và bazo

NaHCO3 là chất có tính lưỡng tính Chọn B

______________________________

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng sau: Al + NaOH + H2O NaAlO2 +  3/2H2. Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 20/08/2019 16,800

Câu 2:

Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

Xem đáp án » 20/08/2019 16,745

Câu 3:

Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là

Xem đáp án » 20/08/2019 14,176

Câu 4:

Dung dịch Ba(OH)2 0,005M có pH bằng

Xem đáp án » 20/08/2019 8,750

Câu 5:

Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là

Xem đáp án » 20/08/2019 6,518

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »