Câu hỏi:

20/08/2019 5,686

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là:

Trả lời:

Giải thích: 

Ở điều kiện thường những kim loại Li, K, Ba, Ca và Na có thể tác dụng mãnh liệt với H2O tạo dung dịch bazo.  

Chọn Na, Ca và K

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong số các kim loại sau, kim loại cứng nhất là

Xem đáp án » 20/08/2019 7,097

Câu 2:

Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự

Xem đáp án » 20/08/2019 5,580

Câu 3:

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

Xem đáp án » 20/08/2019 3,324

Câu 4:

Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 20/08/2019 2,110

Câu 5:

Cho dãy các kim loại: K; Zn; Ag; Al; Fe. Số kim loại đẩy được Cu ra khỏi dung dịch CuSO4 là:

Xem đáp án » 20/08/2019 1,937

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »