355 câu Lý thuyết Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (P4)

  • 12824 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các kim loại sau, kim loại có tính khử mạnh nhất là

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A 


Câu 2:

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án C


Câu 3:

Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A


Câu 4:

Tính chất vật lí nào sau đây không phải tính chất của sắt ?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A


Câu 5:

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

Xem đáp án

Giải thích: 

Hg là kim loại duy nhất ở thể lỏng ở điều kiện thường nên có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

6 tháng trước

Hồ Đức Đoàn

Bình luận


Bình luận