355 câu Lý thuyết Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (P11)

  • 12127 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án D


Câu 2:

Cho các chất sau: NaHCO3, Al, (NH4)2CO3, Al2O3, ZnO, Sn(OH)2, Cr(OH)3, Ala, axit glutamic. Số chất có tính lưỡng tính là:

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án C.


Câu 4:

Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn Cr?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án B.


Câu 5:

Thí nghiệm xảy ra phản ứng không sinh ra chất khí là

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 tháng trước

Hồ Đức Đoàn

Bình luận


Bình luận