355 câu Lý thuyết Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (P5)

  • 12219 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A


Câu 4:

Trong số các kim loại sau, cặp kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất và thấp nhất:

Xem đáp án

Giải thích: 

– Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và cao nhất là Hg và W.

– Kim loại có khối lượng riêng thấp nhất và cao nhất là Li và Os.

– Kim loại độ cứng thấp nhất và cao nhất là Cs và Cr.

Đáp án A


Câu 5:

Tính chất vật lý của kim loại nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

4 tháng trước

Hồ Đức Đoàn

Bình luận


Bình luận

Thành Nam
22:38 - 25/02/2021

câu 30 c