355 câu Lý thuyết Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (P8)

  • 12217 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 đặc, nguội?

Xem đáp án

Giải thích: 

Các kim loại Fe, Al và Cr bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội 

Đáp án A


Câu 2:

Cho các phản ứng hóa học sau:

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là

Xem đáp án

Giải thích:

Đáp án A


Câu 4:

Cặp kim loại nào sau đây đều không tan trong HNO3 đặc nguội?

Xem đáp án

Giải thích: 

Trừ Au, Pt không tan trong HNO3dù đặc, nóng thì các kim loại Al, Fe và Cr bị thụ động trong HNO3 đặc, nguội.

Đáp án A


Câu 5:

Sau bài thực hành hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch chứa một số ion Hg2+, Pb2+,… để xử lý sơ bộ trước khi thải hóa chất này, có thể dùng

Xem đáp án

Giải thích: 

Chọn D vì các ion trên tạo kết tủa với Ca(OH)2 và lọc kết tủa được.

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

4 tháng trước

Hồ Đức Đoàn

Bình luận


Bình luận