355 câu Lý thuyết Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (P9)

  • 12825 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho c phát biu sau:

(1) Các oxit của kim loại kiềm phn ứng với CO to thành kim loi.

(2) Các kim loại Ag, Fe, Cu và Mg đu được điều chế bng phương pháp điện phân dung dịch.

(3) Các kim loại Mg, K và Fe đu khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(4) Cho Cu vào dung dch FeCl3 dư, thu được dung dịch chứa 3 muối. Số phát biu đúng là

Xem đáp án

Giải thích: 

Phát biểu đúng là (4)

Đáp án B


Câu 2:

Tính chất vật lý nào sau đây không phải do các electron tự do gây ra?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án C


Câu 3:

Sthiếu ht nguyên tố (ở dng hp cht) nào sau đây gây bnh loãng xương?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án C


Câu 4:

Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là:

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án D


Câu 5:

Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

6 tháng trước

Hồ Đức Đoàn

Bình luận


Bình luận