355 câu Lý thuyết Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (P6)

  • 12122 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

(Chuyên Sư phạm Hà Nội  – lần 3 - 2018) Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là

Xem đáp án

Giải thích: 

Gồm có: Fe-Cu, Fe-Sn, Fe-Ni.

Đáp án D


Câu 2:

(Chuyên Chuyên Bắc Ninh – lần 3 - 2018) Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

Xem đáp án

Giải thích: 

Cu là kim loại đứng sau H trong dãy điện hóa nên không tác dụng được với H2SO4 loãng

Đáp án C


Câu 3:

(Chuyên Vinh – lần 3 - 2018) Kim loại nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

Xem đáp án

Giải thích: 

Tất cả các kim loại chỉ có kim loại Hg ở thể lỏng ở điều kiện thường

Đáp án C


Câu 5:

Tính chất nào không phải là tính chất vật lý chung của kim loại?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 tháng trước

Hồ Đức Đoàn

Bình luận


Bình luận