Câu hỏi:

25/08/2019 2,741

Thí nghiệm nào sau đây không xy ra phn ứng?

Trả lời:

Giải thích: Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là:

Xem đáp án » 23/08/2019 11,521

Câu 2:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

(2) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

(3) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3.

(4) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2.

(5) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch CuCl2.

(6) Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, không màng ngăn xốp.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo ra đơn chất là.

Xem đáp án » 25/08/2019 9,728

Câu 3:

Cho các chất: NaHSO3; NaHCO3; KHS; NH4Cl; AlCl3; CH3COONH4, Al2O3, Zn, ZnO, NaHSO4. Số chất lưỡng tính là

Xem đáp án » 25/08/2019 9,312

Câu 4:

Kim loại nào sau đây vừa phản ứng được dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH?

Xem đáp án » 25/08/2019 8,205

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 25/08/2019 5,159

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »