Câu hỏi:

21/08/2019 1,278

Loại vật liệu polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

Trả lời:

Đáp án D

Định hướng tư duy giải

PVC điều chế từ CH2=CHCl

Cao su buna điều chế từ CH2=CH-CH=CH2

Tơ visco điều chế từ xenlulozơ

Tơ nilon-6,6 điều chế từ H2N(CH2)6NH6 và HOOC-(CH2)4-COOH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

Xem đáp án » 21/08/2019 11,384

Câu 2:

Poli (vinyl axetat) (PVA) được dùng để chế tạo sơn, keo dán. Monome dùng để trùng hợp PVA là

Xem đáp án » 21/08/2019 8,187

Câu 3:

Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điu chế bng phn ng trùng hp

Xem đáp án » 21/08/2019 6,630

Câu 4:

Cho dãy các polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon –6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco. Số polime tổng hợp có trong dãy là:

Xem đáp án » 21/08/2019 4,631

Câu 5:

Tơ nilon -6,6 thuộc loại:

Xem đáp án » 21/08/2019 4,277

Câu 6:

Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

Xem đáp án » 21/08/2019 2,785

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »