Câu hỏi:

30/03/2020 99

Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là

Trả lời:

Đáp án C

50,00%.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây không tác dụng với triolein

Xem đáp án » 30/03/2020 2,573

Câu 2:

Cho dãy các chất: CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin), NaOH. Chất có lực bazơ nhỏ nhất trong dãy là

Xem đáp án » 30/03/2020 1,906

Câu 3:

Cho sơ đồ phản ứng:

XNaOH,toHCOONa+CH3CHO+YYH2SO4Z+Na2SO4ZH2SO4đặc,toCH2=CH-COOH+H2O

Số công thức cấu tạo của X phù hợp sơ đồ trên là

Xem đáp án » 30/03/2020 1,734

Câu 4:

Cho 0,1 mol hỗn hợp 2 este không no đơn chức, mạch hở, có một liên kết đôi C=C, tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn và một ancol duy nhất. Mặt khác, đốt hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp 2 este trên cần dùng 21,504 lít oxi (đktc). m có thể nhận giá trị nào trong số các giá trị sau 

Xem đáp án » 30/03/2020 1,692

Câu 5:

Nhận xét nào sau đây không đúng 

Xem đáp án » 30/03/2020 1,536

Câu 6:

Amin đơn chức X có chứa vòng benzen. Cho X tác dụng với HCl dư thu được muối Y có công thức RNH3Cl. Cho a gam Y tác dụng với AgNO3 dư thu được a gam kết tủa. Hãy cho biết X có bao nhiêu đồng phân

Xem đáp án » 30/03/2020 1,265

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »