Câu hỏi:

30/03/2020 118

Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Nếu cho m gam chất béo này tác dụng đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là 

Trả lời:

Đáp án B

18,28 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây không tác dụng với triolein

Xem đáp án » 30/03/2020 2,649

Câu 2:

Cho dãy các chất: CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin), NaOH. Chất có lực bazơ nhỏ nhất trong dãy là

Xem đáp án » 30/03/2020 1,929

Câu 3:

Cho sơ đồ phản ứng:

XNaOH,toHCOONa+CH3CHO+YYH2SO4Z+Na2SO4ZH2SO4đặc,toCH2=CH-COOH+H2O

Số công thức cấu tạo của X phù hợp sơ đồ trên là

Xem đáp án » 30/03/2020 1,760

Câu 4:

Cho 0,1 mol hỗn hợp 2 este không no đơn chức, mạch hở, có một liên kết đôi C=C, tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn và một ancol duy nhất. Mặt khác, đốt hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp 2 este trên cần dùng 21,504 lít oxi (đktc). m có thể nhận giá trị nào trong số các giá trị sau 

Xem đáp án » 30/03/2020 1,710

Câu 5:

Nhận xét nào sau đây không đúng 

Xem đáp án » 30/03/2020 1,625

Câu 6:

Amin đơn chức X có chứa vòng benzen. Cho X tác dụng với HCl dư thu được muối Y có công thức RNH3Cl. Cho a gam Y tác dụng với AgNO3 dư thu được a gam kết tủa. Hãy cho biết X có bao nhiêu đồng phân

Xem đáp án » 30/03/2020 1,267

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »