Câu hỏi:

21/08/2019 7,899

Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với H2O ở điều kiện thường?

Trả lời:

Đáp án A

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 chọn A.

B, C và D không tác dụng với H2O ở cả nhiệt độ cao

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl là

Xem đáp án » 21/08/2019 24,873

Câu 2:

Dãy các hợp chất tác dụng được với dung dịch HCl vào dung dịch NaOH là

Xem đáp án » 21/08/2019 7,593

Câu 3:

Cho dung dịch X vào dung dịch NaHCO(dư) thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X chứa

Xem đáp án » 21/08/2019 6,808

Câu 4:

Cho muối ăn (NaCl) tác dụng với chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa?

Xem đáp án » 21/08/2019 4,957

Câu 5:

Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là:

Xem đáp án » 21/08/2019 3,801

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »